BOUWBEDRIJF HEIN SCHIMMEL

De veiligheid en gezondheid waarborgen voor onze werknemers, onderaannemers en klanten is ook een doelstelling van ons bedrijf alsmede het milieu. Ons beleid is er dan ook op gericht persoonlijk letsel, materiële en milieuschade zoveel mogelijk te voorkomen.

Dit gebeurt aan de hand van de inventarisatie en evaluatie van de in ons bedrijf voorkomende risico’s (RI&E).

Wat resulteert in een zo veilig mogelijke werkomgeving voor ons zelf en onze klanten.

Wij zijn gekwalificeerd alle constructieve werkzaamheden uit te voeren welke in het bouwproces voorkomen o.a. funderingen, staalconstructies, geveldoorbraken, dit in tegenstelling tot timmer en onderhoudsbedrijven die deze kwalificatie missen, waardoor er soms onaanvaardbare risico’s genomen worden.

VEILIGHEID

HOMEHOME.htmlHOME.htmlshapeimage_8_link_0

VERBOUW - ONDERHOUD - RENOVATIE - RESTAURATIE